Zarząd Podokręgu

 

Prezes zarządu

-

TADEUSZ SZCZERBOWSKI

Wiceprezes ds. sportowych

-

JAN MEDYŃSKI

Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych

-

ANDRZEJ BŁASIAK

- BOGUSŁAW BARTULA
- MIROSŁAWA KORZEC
Członkowie - STANISŁAW KAWCZAK
- MARCIN BARCIAK
- JERZY DUDEK
- STANISŁAW KUSAK

Sekretarz

-

KONRAD KARAŚKIEWICZ

Drukuj PDF