Zarząd Podokręgu

 

Prezes zarządu -
P.O. JAN MEDYŃSKI

Wiceprezes ds. sportowych

-

 

Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych

-

BOGUSŁAW BARTULA

- MIROSŁAWA KORZEC
- STANISŁAW KAWCZAK
Członkowie - MARCIN BARCIAK
- STANISŁAW KUSAK

Sekretarz

-

JERZY DUDEK

Drukuj PDF