Informacja PPN Oświęcim

Wydział Gier Podokręgu informuje kluby o zapisach na rozgrywki wiosenne grup dziecięcych tj: orlik 2009-2010, żak 2011-2012, skrzat 2013 i młodsi - z informacją o każdej drużynie, o stopniu zaawansowania umiejętności (wysoki, średni, niski).

Zgłoszenia należy składać mailowo lub tel do biura podokręgu do 13.03.2020r.

Drukuj PDF