Day

14 czerwca, 2024
11

Informacja PPN Oświęcim – potwierdzania (transfery) oraz uprawniania zawodników / zawodniczek w sezonie 2024/2025

Małopolski Związek Piłki Nożnej przesłał w formie elektronicznej dokumenty dotyczące potwierdzania (transfery) oraz uprawniania zawodników/zawodniczek w sezonie 2024/2025 tj.: OŚWIADCZENIE;      ZAŁĄCZNIK NR 1*- wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej;   ZAŁĄCZNIK NR 2*-wzór klauzuli informacyjnej (art. 13 RODO) dla osoby której dane są przetwarzane oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych osoby...
Read More