Informacja MZPN

INFORMACJE W SPRAWIE TRANSFERÓW ZAGRANICZNYCH W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE – AKTUALIZACJA
W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji z dnia 11 marca 2022 r. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie.