Informacja PPN Oświęcim

Biuro PPN Oświęcim informuje, że w dniu 02.09.2021r. utworzyono Radę Seniorów PPN Oświęcim na podstawie §47 roz VI. Statutu MZPN oraz w oparciu o Regulamin Rady Seniorów PPN Oświęcim zatwierdzonego uchwałą nr 13 przez zarząd PPN Oświęcim.
Zarząd PPN Oświęcim na przewodniczącego powołał Zbigniewa Gila ,członkami zarządu zostali:
Stanisław Pałamarczuk, Mieczysław Grubka, Bogdan Bartula i Henryk Smolarek.Zapraszamy do zapisywania się do Rady Seniorów.
Do Rady mogą być przyjęci: zasłużeni członkowie związku, zasłużeni sędziowie, zawodnicy, działacze klubowi.Zapisać można się mailowo i tel na adres biura PPN Oświęcim, jak i u samego przewodniczącego Zbigniewa Gila pod nr. tel. 608 263 017  – zapraszamy serdecznie. W niedługim czasie odbędzie się pierwsze spotkanie, na którym będzie omawiany program rady.
Sekretarz Jerzy Dudek