Informacja rady seniorów.

W dniu 28.10.2021 w siedzibie Rady LZS na placu słonecznym odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów
powołane przez Prezesa PPN Oświęcim Jerzego Dudka z dnia 28.08.2021 .
Przewodniczącym został Zbigniew Gil który poprowadził pierwsze spotkanie.
Na wstępie Prezes otworzył i przywitał nowych członków po czym przekazał prowadzenie przewodniczącymu
Zbigniewowi Gilowi. Przewodniczący przedstawił plan zebrania, po czym przedstawił zarząd Rady Seniora:
1. Zbigniew Gil – Przewodniczący
2.Stanisław Pałamarczuk – v-ce Przewodniczący
3.Mieczysław Grubka – Skarbnik
4.Henryk Smolarek – Członek Rady
5. Bogdan Bartula – SekretarzKolejnym punktem było przedstawienie Regulaminu Rady Seniorów.
Po dyskusji i wolnych wnioskach zebrani ustanowili że składka dla każdego członka jest obowiązkowa i wynosi 50 zł na rok. Kolejnym punktem było powołać grupy robocze z okazji Dnia Świętych mające na celu odwiedzenia grobów zasłużonych Prezesów PPN Oświęcim i działaczy, także Prezesów klubowych jak i sędziów.
PPN Oświęcim przeznaczył około 40 zniczy i specjalnych naklejek na znicz z logo PPN Oświęcim.
Wszystkie zostały rozdanę grupą roboczym które odwiedzą cmetarze .
Ten punkt będzie stałym w punktem w radzie.
Na zakończenie padła propozycja zorganizowania najbliższej Wigilli.
Prezes podziękował przybyłym nowym członków i zaprasza zapisywać się do Rady Seniorów,
zgłaszać można się tel na PPN Oświęcim jak i do przewodniczącego Zbigniewa Gila nr.608 263 017.