Informacja PPN Oświęcim

Podokręg Piłki Nożnej MZPN podał wykaz wszystkich Klubów Sportowych, których Biuro Mał. ZPN NIE POSIADA OŚWIADCZENIA DOT. DEKLARACJI, ZAL. 1I ZAL. 2.

Proszę o pilne przesłanie skanów w/w dokumentu na adres Biura MZPNbiuro@mzpnkraków.pl

Przypominam również o obligatoryjnym egzekwowaniu podłączania przez Klub DO WNIOSKU O UPRAWNIENIE ZAWODNIKÓW zgody lekarza -w przypadku gry rocznika młodszego w starszym – lekarz musi dopisać NA ZAŚWIADCZENIU/ KARCIE ZDROWIA zgoda na grę w ROCZNIKU STARSZYM oraz zgody lekarza medycyny sportowej w przypadku gry zawodnika, który ukończył 15 lat+1 dzień w seniorach- lekarz musi dopisać zgoda na grę w SENIORACH/SENIORKACH.

W PRZYPADKU BRAKU PODŁĄCZONEJ W/W ZGODY LEKARZA NALEŻY W TRYBIE PILNYM UZUPEŁNIĆ PRZEZ KLUBY SPORTOWE w/w BRAKI. ZGODA LEKARZA MUSI BYĆ POPARTA PIECZĄTKĄ ORAZ PODPISEM.

Wykaz klubów które nie wysłały oświadczeń do Krakowa.

1.KS Chełmek
2.Brzezina Osiek
3.LKS Bulowice
4.LKS Głębowice
5.KKPN Iskra Brzezinka
6 .LKS Iskra Brzezinka
7.LKS Korona Harmęże
8.LKS Bobrek
9.LKS Palczowice
10.LKS Skidzyń
11.LKS Orzeł Witkowice
12.LKS Pogórze Gierałtowice
13.LKS Przecieszyn
14.LKS Puls Broszkowice
15.LKS Skawa Podolsze
16.LKS Solavia Grojec
17.ŁKS Soła Łęki
18.LKS Polanka Wielka
19.LKS Włosienica
20.TS Hejnał Kęty
21.Unia Oświęcim
22.LKS Zaborze
23.LKS Zator
24.LKS Zgoda Malec

25.Champions Oświęcim

Z wyrazami szacunku
Ewa Gajewska Koordynator Wojewódzki Systemu Extranet MZPN