Informacja PPN Oświęcim – Faktury i noty księgowe za delegacje sędziowskie

Faktury i noty księgowe za delegacje sędziowskie dla klubów, które przystąpiły do wypłat delegacji przez księgowość podokręgu, są do odebrania w biurze podokręgu.
Sekretarz
Jerzy Dudek