Informacja PPN Oświęcim – opłaty startowe

PPN Oświęcim informuje, że kluby wpłacają opłaty ryczałtowe za uczestnistwo w rozgrywkach podokręgu  (w zależności od danej grupy rozgrywek) najpózniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek.
Wpłatę należy uiścić na konto podokręgu Oświęcim.
Opłaty ryczałtowe w sezonie 2023/2024.[PDF]