Informacja PPN Oświęcim – potwierdzania (transfery) oraz uprawniania zawodników / zawodniczek w sezonie 2024/2025

Małopolski Związek Piłki Nożnej przesłał w formie elektronicznej dokumenty dotyczące potwierdzania (transfery) oraz uprawniania zawodników/zawodniczek w sezonie 2024/2025 tj.:

  • OŚWIADCZENIE;     

  • ZAŁĄCZNIK NR 1*- wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej;  

  • ZAŁĄCZNIK NR 2*-wzór klauzuli informacyjnej (art. 13 RODO) dla osoby której dane są przetwarzane oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej.  

  • DEKLARACJĘ GRY AMATORA  

Po wypełnieniu i podpisaniu OŚWIADCZENIA klub wysyła samo OŚWIADCZENIE pocztą elektroniczną (skan) na adres własnego Podokręgu oraz do biura Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na adres biuro@mzpnkrakow.pl

Oryginał OŚWIADCZENIA klub doręcza lub przesyła tradycyjną pocztą do biura macierzystego Podokręgu/ MZPN w Krakowie

Wypełnione oraz podpisane Załączniki nr 1 i 2 oraz deklaracja gry amatora pozostają w posiadaniu klubu. Tym samym klub zostaje zwolniony z obowiązku podłączania deklaracji oraz Załączników 1 oraz 2 przy transferach i uprawnieniach zawodników/zawodniczek w sezonie 2024/2025 (oprócz jak wymieniono w oświadczeniu).

W przypadku nie przekazania OŚWIADCZENIA do biura własnego Podokręgu lub do biura MZPN w Krakowie, klub ma obligatoryjny obowiązek podłączania do potwierdzeń zawodników/zawodniczek (transfery) oraz do wniosków o uprawnienia zawodników/zawodniczek: DEKLARACJI gry amatora, ZAŁĄCZNIKA 1 oraz ZAŁĄCZNIKA 2.

*Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 zawarty jest w Uchwałach Komunikatu Zarządu PZPN V/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.