Łączy nas szkolenie

Materaiły:
Spot konferencja.mp4
Informacja.pdf
Agenda.pdf
Informacja dla Trenerów aplikujących do udziału w Konferencji Trenerów 23.04.2023 r. w Centrum Sportu
Chełmek ul. Krakowska 22:
Ze względu na chwilowy brak możliwości załączenia potwierdzenia wpłaty na Portalu www.pzpn24.pzpn.pl prosimy
o przesyłanie potwierdzeń wpłat za udział w konferencji na adres mailowy Trenera Dariusza Wójtowicza : dariusz.wojtowicz@pzpn.pl