Obecność trenerów na zawodach

Przypomina się klubom, że obecność trenerów na zawodach jest obowiązkowa przez cały okres ich trwania.

Wpływa do nas coraz więcej zgłoszeń, że na meczach drużyn młodzieżowych często wpisany trener nie jest obecny na zawodach.

Od najbliższego weekendu sędziowie są zobligowani do rygorystycznej kontroli uprawnień trenerskich osób obecnych na zawodach, co jest równoznaczne z koniecznością osobistego stawiennictwa trenerów w szatni sędziowskiej przed zawodami,
celem okazania oryginału licencji trenerskiej.

       Zarząd PPN Oświęcim